Hravo s Photoshopom a dejinami umenia

 • Home
 • /Hravo s Photoshopom a dejinami umenia

prázdninový

GRAFICKÝ ATELIÉR

Účastník Grafických dielni sa naučí samostatne pracovať v grafickom editore Photoshop a dozvie sa zaujímavé fakty z daného umeleckého obdobia. Jednotlivé témy na seba však nenadväzujú, je možné vybrať si iba niektoré. Cieľom kurzu je praktickou a zábavnou formou inšpirovať návštevníkov kurzu k samostatnej práci a mysleniu v oblasti fotografie, grafikých úprav a prebudiť v nich ďalší záujem o tieto oblasti. Grafický ateliér sa bude konať pravidelne každú stredu a vždy na inú tému vo Výmenníku Štítová v Košiciach. Je potrebné si so sebou priniesť vlastný notebook s nainštalovaným programom a fotografiami k úprave.

8.jún: Jaskynná maľba z vlastnej fotografie

 • používanie štetcov
 • práca s vrstvami
 • výber a zmena farieb

 

15.júl: Antická busta z vlastnej fotografie

 • tieňovanie a pridávanie objemu
 • práca so štruktúrami
 • maskovanie

 

22.júl: Gotická vytráž z vlastnej fotografie

 • práca s maskami
 • efekty vrstiev
 • práca s retušovacími nástrojmi

 

29.júl: Renesančný obraz z vlastnej fotografie

 • kreatívne filtre
 • selektívne úpravy
 • práca s retušovacími nástrojmi

………………………………………………………

5.august: Digitálna koláž v štýle romantizmu

 • práca s maskami
 • výberové nástroje
 • kreatívne filtre

 

12.august: Impresia z vlastnej fotografie

 • digitálna maľba
 • selektívne úpravy
 • vypĺňanie plôch

 

19.august: Plagát v štýle Alfonsa Muchu

 • lineárna kresba
 • posterizácia
 • kolorovanie

 

26.august: Obraz v štýle Salvadora Dalího

 • digitálna koláž
 • výberové nástroje
 • nástroj skvapalnenie

_______________________________________

Cena: 12€/streda alebo 40€/mesiac

Čas: 16.30-18.45 hod.

Miesto: Výmenník Štítová v Košiciach

Kontakt: a.rennerova@gmail.com alebo 0903 855 455