Októbrový Photoshop

  • Home
  • /Októbrový Photoshop

GRAFICKÝ ATELIÉR

Vytvorte si jedinečné grafiky z osobných fotografií s puncom kreativity a umeleckosti. Účastník Grafických dielni sa naučí pracovať v grafickom editore Adobe Photoshop a postupne si bude rozvíjať zručnosti, ktoré na workshope nadobudol. Jednotlivé témy na seba však nenadväzujú, je možné vybrať si iba niektoré a sú stavané tak aby ich hravo zvládol začiatočník a zároveň obohatili aj pokročilého užívateľa. Cieľom kurzu je praktickou a zábavnou formou inšpirovať návštevníkov kurzu k samostatnej práci a mysleniu v oblasti grafikých úprav a prebudiť v nich ďalší záujem o túto a nadväzujúce oblasti. Grafický ateliér sa bude konať vždy v piatky vo Výmenníku Štítová v Košiciach. Je potrebné si so sebou priniesť vlastný notebook s nainštalovaným programom a fotografiami k úprave.

 

2.10. KARIKATÚRNY CHARAKTER (vtipný portrét z vlastnej fotografie)

9.10. ŠTÝL SIN CITY (fotka ako vystrihnutá z filmovej scény)

16.10.  ATMOSFERICKÁ MONTÁŽ (úpravy prostredia a tvorba novej atmosféry)

23.10. ÉTERICKÉ SKUPENSTVO (rozplývajúce sa predmety a ľudia)

30.10. TEKUTÉ PREDMETY (roztápajúce sa predmety a ľudia)

Foto archív: http://www.vymenniky.sk/sk/stitova/fotografie/graficky-atelier-jul-a-august/

______________________________________

Cena: 12€/workshop alebo 10€/ak 3 a viac stretnutí
Čas: 16.30-18.45 hod.
Miesto: Výmenník Štítová v Košiciach
Info a rezervácie: a.rennerova@gmail.com alebo 0903 855 455