Prenájom ateliéru

  • Home
  • /Prenájom ateliéru

Prenájom fotoateliéru

25,-€/ 1 hodina
60,-€/ 3 hodiny
5,-€/hod. zábleskové svetlá
+5,-€/hod. víkend