Septembrové fotodielne

  • Home
  • /Septembrové fotodielne

EXPERIMENTY S FOTOAPARÁTOM

Ako porozumieť svojmu fotoaparátu hravou a zábavnou formou? Ako vytvoriť zaujímavé fotografie aj s neprofesionálnym vybavením? Ako ozvláštniť svoje fotografie aby ohúrili a pôsobili čarovne? A ako porozumieť kompozícii a zachytiť rozhodujúci okamih? Kreatívny workshop sa bude konať v utorky a štvrtky vždy na inú inšpiratívnu tému vo Výmenníku Štítová v Košiciach.

 

8.september: FARBA A JEJ REČ 

Farba dodáva fotografii úplne novú dimenziu, ktorú nie je možné oddeliť od ostatných prvkov kompozície. To ako pôsobí, ako ju vnímame a ako vyvolať želaný emocionálny účinok u diváka si povieme počas 3-och vyučovacích hodín v druhý septembrový utorok.

 

10.september: STREET FOTOGRAFIA

Nastavuje zrkadlo spoločnosti, často býva ironická, často sa koncentruje na ľudský okamih zachytený ako rozhodujúci alebo hlboko dojímavý moment. Kto a ako ju tvorili, sa dozvieme na druhom septembrovom stretnutí. A samozrejme si street foto aj prakticky vyskúšame v košických uličkách.

 

15.september: ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA

Monochromatické vyobrazenie má v umení výnimočnú pozíciu. Pôvodne sa používalo čisto z technických dôvodov. No aj napriek vynájdeniu farebného filmu, zotrvala čiernobiela fotografia na 1. mieste u mnohých fotografov. Prečo je to tak a čím čiernobiely obraz vyniká, sa dozvieme uprostred septembra.

 

17.september: ARCHITEKTÚRA

Zákonitosti svetla, kreatívne uhly pohľadu, komponovanie obrazu, prechádzka s fotoaparátom historickým centrom mesta a samozrejme inšpirácie súčasných fotografických tvorcov. Všetko toto je pripravené pre zúčastnených v tretí septembrový štvrtok.

 

29.september: FOTOGRAM

V posledný septembrový týždeň si „pričuchneme“ k alchýmii klasickej fotografie. V tmavej komore sa pod tlmeným svetlom červenej fotožiarovky pozrieme na to ako vzniká fotografia klasickou metódou a vlastnoručne si vyvoláte abstraktné fotoobrazy, ktoré si so sebou ako suvenír odnesiete aj domov.

______________________________________

Cena: 12€/workshop alebo 10€/ak tri a viac stretnutí za mesiac
Miesto: Výmenník Štítová v Košiciach
Čas: 17.00-19.15 hod.
Kontakt: a.rennerova@gmail.com alebo 0903 855 455