publikácie/reklama - ARANŽOVANÁ s modelom

REKLAMNÁ FOTOGRAFIA

do 5 upravených záberov

25€/foto

 

od 6 upravených záberov

23€/foto

 

od 11 upravených záberov

21€/foto

 

e-shop/web - jednoduché pozadie

PRODUKTOVÁ FOTOGRAFIA

do 5 upravených záberov

11€/foto

 

od 6 upravených záberovcca

10,50€/foto

 

od 11 upravených záberov

9€/foto

 

od 21 upravených záberov

7€/foto